CUPRINS

 

Managementul performanţei

Prof. univ. dr. DHC Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Drd. Laszlo NAGY

Profesiune şi comportament managerial european

Prof. univ. dr. Dieter HASCHKE

DBB Akademie Bonn, Germany

Participarea României la circuitul comerţului mondial.  Evoluţia exportului

Conf. univ. dr. Camelia ŞTEFĂNESCU

Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Management

ec. drd. Ioan Adrian MORARU

Universitatea “Babeş – Bolyai”, Cluj

Atribuţiile, resposabilitatea şi autoritatea managerului din instituţiile de protecţie a consumatorilor

Conf. univ. dr. Dorin VACULOVSCHI,

Academia de Ştiinţe Economice a Moldovei, Chişinău

Drd. Mihai MOHACI

Riscul în afaceri - o  binefăcătoare  provocare

Conf. univ. dr. Angela POPESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Esenţa muncii în echipa managerială

Dr. ec. Liliana Aurora CONSTANTINESCU

Universitatea „Dimitrie Cantemir”

Strategii abordate de firmele din România pentru dobândirea unui management eficient

Lect. univ. drd. Nicoleta GRIDEANU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Managementul mediului din perspectiva cercetării aplicative

Asist. univ. Ioan Valentin Marcel POSEA

Universitatea „Alma Mater”, Sibiu

Factorul uman şi orientarea motivării acestuia spre eficienţa subsistemului organizatoric şi decizional al firmei

Drd. Vasile PETRE

Universitatea „Lucian Blaga” , Sibiu