CUPRINS

 

Strategia organizaţiei şi managementul strategic la baza subsistemelor organizatoric şi decizional

Prof.univ.dr. Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Management, Braşov

Drd. Vasile PETRE

Elemente manageriale pentru îmbunătăţirea funcţionării comunicării

Prof.univ. dr. Constantin CIUTACU

Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti

Drd. Cristian RADU

Dobândirea încrederii instituţionale – rezultat al managementului comunicării în cadrul cooperarii interne şi internaţionale

Prof.univ.dr. Mimi KORNAZHEVA

University „Anghel Kanchev”, Ruse, Bulgaria

Drd. Mihai-Cristinel BRĂTAN

Firma şi performanţa globală

Conf.univ.dr. Adrian TRIFAN

Universitatea Transilvania”, Braşov

ec. Laslo NAGY

Măsuri de sporire a eficienţei activităţii serviciului vamal şi reglementării vamale în Republica Moldova

Lector sup. dr. Aliona BĂLAN

Academia de Ştiinţe Economice a Moldovei

Consideraţii privind consemnarea constatărilor controlului fiscal

Conf. univ. dr. Carmen COMANCIU

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Controlul, ca funcţie managerială, sub semnul exigenţelor actuale

Conf. univ. Elena DOVAL

Universitatea “Spiru Haret

ec. drd. Ioan Mircea  MĂNESCU

Nevoia de semantic web în domeniul resurselor umane

Asist. univ. drd. George MANIU

Universitatea „Spiru Haret”,

Facultatea de Management Braşov

Dimensiunea atracţie -repulsie - indiferenţă în participarea managerială

Drd. Tatiana POPON

Universitatea Lucian Blaga”, Sibiu