CUPRINS

 

Componente manageriale în procesul de eficientizare a managementului securizării frontierei de stat a României

Prof.univ.dr. Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Management, Braşov

Drd. Virgiliu PANEA

Clientul şi valoarea sa sub incidenţa unor componente de management neconvenţional

Prof.univ.dr. Vadim COJOCARU

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău

Drd. ing. Titus – Mircea FAUR

Managementul comunicării în poliţia de frontieră română – eficienţă, încredere şi imagine publică

Conf univ.dr. Emanoil MUSCALU

Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu

Drd. Brătan Mihai-Cristinel

Conceptul de leadership.rolul, funcţiile şi importanţa liderilor

Conf. univ.dr.  Roxana ŞTEFĂNESCU

Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Management Braşov

Recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în contabilitate

Lector univ. dr. Ana PIŞLEAG

Universitatea „Spiru Haret” . Facultatea de Management, Braşov

Actul decizional în managementul firmei

Lect. dr. Laura POPA

Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Management, Braşov

Ec.drd. Georgiu GINGĂRAŞ

Responsabilitatea socială între necesitate şi realitate. responsabilitate socială şi imagine de marcă

Asist.univ.drd. Camelia KONRAD

Universitatea “Spiru Haret” Facultatea de Management Braşov