CUPRINS

 

Rolul managementului în lumea modernă

Prof. univ. dr. Ion PETRESCU

Globalizarea contemporană - rădăcini, manifestări, perspective

Conf. univ. dr. Tatiana IOVV, ASEM

Magistru Olesea MELNICENCO, ASEM

Managementul integrat al evoluţiei învăţământului superior privat din România

Prof.univ.dr. Nicolae GEORGESCU

Universitatea „Alma Mater” Sibiu

Particularităţi ale managementuluipoliţiei de frontieră

Drd. Virgiliu PANEA

Măsuri active pentru combaterea şomajului

Drd. Marian SÂRBU

Romania in cadrul macroeconomic global

Drd. Iulian IANCU

Strategia dezvoltării firmei

Drd. Gheorghe CISMARU

Aptitudinea managerului de a lucra cu salariaţii si de influenţare a factorului uman

Drd. Elena IRIMIA

Strategia managerială . Inovaţia şi logistica

Lect. dr. Laura POPA

Strategii de marketing aplicate in domeniul serviciilor

Asist. .univ.drd. Grideanu NICOLETA

Recurs la formarea managerială. Rolul inteligenţei emoţionale informarea competenţelor manageriale

Drd.Tatiana POPON