CONTENTS

 

Success or failure as effects of the management of public administration

Prof. univ. dr. Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

ec. drd. Emil NIŢĂ

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Analysis of the youth labour market trends in Republic of Moldova in the process of European integration

Conf. univ. dr. Dorin VACULOVSCHI

Conf. univ. dr. Elena VACULOVSCHI

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău

The economic dimension of culture sector

Prof. univ. dr. Maria MOLDOVEANU

Prof. univ. dr. Valeriu Ioan - FRANC

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice

Change - oriented leadership

Prof. univ. dr. Roxana ŞTEFĂNESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Elements of content and profession in higher education activities management

Prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU

Universitatea „Alma Mater”, Sibiu

Post-accession priorities: Romanian national strategy for development 2007-2013

Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU

Academia Română, Secţia Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie

Conf. univ. dr. Cristina BARNA

Universitatea Spiru Haret, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale

Management of information and public opinion

Prof. univ. dr. Mimi KORNAZHEVA

Universitatea „Anghel Kanchev”- Russe, Facultatea de Afaceri şi Management

ec. dr. Mihai – Cristinel BRĂTAN

Directorul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Giurgiu