CupRins

 

Succesul sau insuccesul, ca efecte ale managementului administraţiei publice

Prof. univ. dr. Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

ec. drd. Emil NIŢĂ

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Analiza tendinţelor în ocuparea tineretului din Republica Moldova în condiţiile proceselor de integrare europeană

Conf. univ. dr. Dorin VACULOVSCHI

Conf. univ. dr. Elena VACULOVSCHI

Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău

Dimensiunea economică a domeniului culturii

Prof. univ. dr. Maria MOLDOVEANU

Prof. univ. dr. Valeriu Ioan - FRANC

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice

Leadership orientat spre schimbare

Prof. univ. dr. Roxana ŞTEFĂNESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Elemente de conţinut şi profesiune în managementul activităţii de învăţământ superior

Prof. univ. dr. Nicolae GEORGESCU

Universitatea „Alma Mater”, Sibiu

Priorităţi post – aderare: strategia naţională de dezvoltare 2007-2013

Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU

Academia Română, Secţia Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie

Conf. univ. dr. Cristina BARNA

Universitatea Spiru Haret, Facultatea Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale

Managementul informaţiei şi opinia publică

Prof. univ. dr. Mimi KORNAZHEVA

Universitatea „Anghel Kanchev”- Russe, Facultatea de Afaceri şi Management

ec. dr. Mihai – Cristinel BRĂTAN

Directorul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Giurgiu