CUPRINS

 

Subsistemul decizional şi asigurarea performanţei în principalele domenii ale firmei

Prof. univ. dr. Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Automotivarea şi reputaţia

Prof. univ. dr. Dieter HASCHKE

DBB Akademie Bonn, Germania

Protecţia socială şi performanţa economică

Prof. dr. Valeriu Ioan FRANC

Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti

ec. Laslo NAGY

Consideraţii privind managementul strategic al structurilor şi  activităţilor

Prof. univ. dr. Stelian PÂNZARU

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov

Elaborarea şi implementarea strategiei în managementul mediului şi în managementul crizelor

Prof. univ. dr. Emanoil MUSCALU

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

ec. Nae ŞTEFAN

Dezvoltarea  durabilă a spaţiului  rural

Conf. univ. dr. Angela POPESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Managementul comunicării sociale şi imaginea publică a poliţiei de frontieră române

Drd. Mihai-Cristinel BRĂTAN

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu

Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în spaţiul universitar european

Asist. univ. Gabriel Cristian BĂJENARU

Universitatea “Spiru Haret“, Facultatea de Management Braşov