CUPRINS

 

Dimensiunea globală a managementului dezvoltării durabile

Prof. univ. dr. DHC Ion PETRESCU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Managementul managementului

Ray Arco

Strategic International Commercial Intelligence Agency

Neoteric Communication System

Los Angeles, California, SUA

Variante metodologice de reproiectare managerială a organizaţiei - abordare comparativă

Prof. univ. dr. Ion VERBONCU

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management

Managementul de criză în faţa unor noi provocări

Conf. univ. dr. Liviu MIHĂESCU

Lector univ. dr. Diana MIHĂESCU

Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu

Principiile unei organizaţii şi unei baze instituţionale pentru o dezvoltare sustenabilă: cazul economiei globale

Ph D. Dmitri CHISTILIN

University of Economics and Law, Dnipropetrovsk, Ukraine

Dezvoltarea leadership-ului în economia bazată pe cunoaştere

Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE

Academia de Studii Economice, Facultatea de Management

Creşterea şi dezvoltarea economică în context european şi mondial

Prof. univ. dr. Stelian PÂNZARU

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Prof. dr. Alexandru ŞTEFAN

Bloomfield College, New Jersey, SUA

Performanţa managerială - imperativul întreprinderii moderne

Prof. univ. dr. Silviu Crişan

Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice

Strategii pentru implementarea managementului cunoştinţelor în companiile româneşti

Prof. univ. dr. dr. dr. H.C. Constantin BRĂTIANU

Asistent univ. drd. Ivona ORZEA

Academia de Studii Economice

Facultatea de Administrarea Afacerilor

Cultura organizaţională - instrument de intervenţie strategică

Lector dr. Laura POPA

Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Management

Climatul intern şi imaginea despre managementul firmei

Prof. univ. dr. Constantin DRĂGHICI

Lector univ. dr. Elena Daniela POPESCU

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Management