PREZENTARE

Review of General Management ofera un larg spatiu editorial studiilor si cercetarilor elaborate de profesori, cercetatori, masteranzi, studenti, întreprinzatori si alti specialisti interesati de domeniul managementului.

Revista promoveaza în paginile sale rezultatele relevante si actuale ale activitatii de cercetare manageriala si ofera posibilitatea exprimarii libere a unor opinii, idei si teorii bazate pe studierea aprofundata a fenomenelor si proceselor complexe din managementul românesc, european si international.

Review of General Management se publica în limba engleza, cu o frecventa de doua numere pe an.

Review of General Management
este clasificata de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Învatamantul Superior (CNCSIS)
in categoria B+.

Review of General Management
apare sub patronajul
Societatii Academice de Manangement din Romania(SAMRO)

Revista este indexata in urmatoarele baze de date internationale:
RePec (Research Papers in Economics
– IDEAS, Econpapers, Socionet -)
Central and Eastern European Online Library
Index Copernicus - Journals Master List
Cabell's Database
Ulrich's Periodicals Directory
SCIPIO

ISSN:1841-818X