Text Box: TALON DE ABONAMENT

REVIEW OF GENERAL MANAGEMENT

Abonament pe anul 2013

Doresc să primesc abonamentul la adresa:
Nume şi prenume (societatea) ______________________________________
Adresa ________________________________________________________
______________________________________________________________
Telefon ________________________ fax ____________________________
E-mail ________________________________________________________

Contravaloarea abonamentului se va achita în contul Editurii Expert, la BCR, sector 3, Bucureşti, cont IBAN: RO93RNCB0074029222760001, cu menţiunea „pentru  Review of General Management”.

Vă rugăm să trimiteţi talonul completat împreună cu dovada plăţii prin email (redactie_rmg@yahoo.com) sau prin poştă la adresa: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management, Braşov, str. Turnului nr. 7, cod 500152, România.

Costul unui abonament 100 lei/an.